Aksla IL

Økonomi

Økonomi

ØKONOMI

Alle lag skal føre regnskap for inntekter og utgifter i løpet av året (1.1.-31.12.).
Lagskonto opprettes via regnskapsfører da alle lagskontoer skal være registrert i Aksla IL's navn hos Sparebanken Møre.
Lagene velger hvem som skal være disponenter til disse kontoene (to personer knyttet til laget).
Vi trenger derfor følgende info om de som skal disponere kontoen:
- navn
- adresse
- fødselsnr. (11 siffer)
- mailadresse
- telefonnummer

Søknad om lagskonto eller endring av disponenter, sendes til adm.sekr.: Susann D. Standal   e-post: susann@akslail.no
(se for øvrig vedlegget "Rutiner - bestilling av lagskonto")


Bruk vedlagte regneark som mal for lagsregnskapet.
Vær obs på at det ikke er anledning til å ha egne sponsorer for sine lag - dette skal gå via Markedsansvarlig.

 
Regnskapet skal gjøres opp pr. 31.12. og sendes inn til okonomi@aksla.org innen 15. januar hvert år.


30.08.2019
 
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift