Renovering av Akslahuset

Vi har fått bevilga penger til å totalrenovere kjøkkenet på klubbhuset vårt!


Renovering på Akslahuset

Vi har fått bevilga penger til å totalrenovere kjøkkenet på klubbhuset vårt! Før ferien jobba vi med å skaffe oversikt over leverandører av nytt kjøkken før vi henta inn tilbud på ulike løsninger. Ferien er for de fleste over og vi er klare for å sette i gang planleggingsarbeidet.

Da det meste av renoveringsarbeidet må foregå i dugnadsånd, og for at selve renoveringsprosessen ikke skal ta unødvendig lang tid, trenger vi foreldre som engasjerer seg i dette arbeidet. Alle ønsker trolig at klubbhuset skal ha et representativt kjøkken innen rimelig tid, og vi ser for oss en tidsramme på 10 uker. For å få dette til, er vi avhengige av den enkeltes innsats. Med mange engasjerte foreldre, besteforeldre, venner og bekjente å fordele oppgaver mellom, blir det naturligvis mindre arbeid på den enkelte.

Først og fremst:

Vi ber alle lag om å velge en dugnadsleder snarlig.

Dugnadsledere møter til orienteringsmøte med Astrid og Vibeke i huskomiteen onsdag 12. september på Akslahuset klokka 1900-2030.

Der legger huskomiteen fram:

-         Oversikt over arbeidsoppgaver

-         Skisse over nytt kjøkken

-         Fordeling av arbeidsoppgaver mellom lag/årskull

-         Tidsperspektiv

-         Spørsmål, svar, tankedeling

Vi i huskomiteen skal utarbeide en fordelingsstruktur som gjør det konkret og håndgripelig for dugnadsledere å videreformidle til sin foreldregruppe. Vi oppfordrer foreldre som ikke allerede har verv i idrettslaget til å bli med på denne ”total makeover” av Akslahuset.  Det er viktig for oss å formidle at jo flere som blir med, jo mindre blir det på den enkelte. Alle ønsker seg nytt kjøkken og da må alle yte litt. Vi trenger DIN kompetanse! Optimisme, kreativitet og pågangsmot vil bli premiertsmiley.

Vi ber om at dugnadsleder sender navn, telefonnr. Og mailadresse på mail, slik at vi enkelt kan kommunisere og komme raskt i gang! Sendes til mail: fotball@aksla.org

Vennlig hilsen huskomiteen

 Vibeke Hessen og Astrid Rødølen