Invitasjon til Barne- & Tenåringssamlinger rundt om i regionen

Les mer om de ulike tema for samlingene her.

I løpet av oktober / november inviteres alle interesserte til to samlinger.

 

Gjennom media og kontakt med mange i håndballfamilien opplever vi noen UØNSKET tendenser;

 

Barnehåndballen oppleves med et konkurransepreg likt voksenhåndballen.

 

Mange tenåringsspillere blir skadet grunnet manglende stabilitetsstyrke; spesielt bør styrke i mage og rygg økes.

 

Vi ønsker med temaene under gi de som har anledning faglige impulser rundt om på lokale samlinger i regionen.

Husk påmelding hvis du ønsker å delta.

 

Tema for barnehåndballsamlingen

Rollen som barnetrener
Håndballunger og trening
Håndballunger og kamp

Konkurranseformer og regelanvendelse
Ulike spillformene
Praktisk bruk av spillereglene

Oppbygging av ei treningsøkt for barn
Hva består ei treningsøkt av?
Hva er det første vi bør øve på rent ferdighetsmessig?

 

Tema for tenåringssamlingen

Prestasjonsfremmende trening – skadefri & fit for fight
Ulik funksjonell trening som stimulerer de fysiske faktorene;
styrke, hurtighet, spenst, utholdenhet og bevegelighet.
# Hva er (og hvorfor) funksjonell trening.
# Tips og ideer til varierte funksjonelle øvelser.

 

De fleste datoene er på plass. Manglende datoer i november kommer så fort de er avklart.

 

Velg denne websiden for mer info vedr STED, DATO og PÅMELDING:http://www.handball.no/p1.asp?p=37330

 

VEL MØTT !!!

 

Vennlig hilsen / Regards

Geir Nicolaysen