Invitasjon til TrønderEnergi-serien 2013/2014

Det er nå klart for å melde på lag og dommere til TrønderEneri-serien kommende sesong helst innen 23.04.13.

Hei dere

 

Se vedlagte mail under med vedlegg.

Ber om tilbakemelding på hvor dere ønsker eget lag påmeldt – koordinert innen eget lag.

Lagets navn, årsklasse, nivå og kontaktperson.

 

Ber om snarlig tilbakemelding – helst innen 23.4.2012.

 

Vi i Sportslig Utvalg Håndball vil sørge for felles påmelding.

Som dere ser er siste frist for Aksla IL den 30.4.2012.

 

Ber også om at evt påmelding til 10-årsserien meldes inn.

Er noen i tvil om vi klarer å stille lag, så meld på nå for evt å stryke laget innen august.

 

Geir

 

 

Fra: "Stav, Arild" <Arild.Stav@handball.no>
Dato: 4. april 2013 19:16:59 CEST
Til: undisclosed-recipients:;
Emne: Invitasjon til TrønderEnergi-serien 2013/2014

 

Til alle klubber i Region Midt-Norge:

 

Det er nå klart for å melde på lag og dommere til TrønderEnergi-serien kommende sesong.

Dette gjøres på www.handball.no og «Klubbsiden».

 

Fristen for dette er som vanlig:  30.april 2013

 

Med vennlig hilsen

Arild Stav

Leder Klubbservice