Lagsregneskap.

Nye rutiner og ny mal.

Det er noen endringer i rutinene for lagsregneskap.

Alle lag skal fortsatt føre regneskap, men det holder å levere inn pr. 31.12.

Ny mal for regneskapet kan lastes ned under menyen Økonomi.