Årsmøte Aksla IL

Aksla ILs årsmøte er mandag 13. april kl. 18.00 på Akslahuset.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er to uker i forkant. Saker kan sendes sindre@aksla.org eller Aksla IL, Pb. 6546 Hatlane, 6024 Ålesund.
Vel møtt!