Treningstider og banefordeling vår 2016

Her er en oppsettet for treningstider og areal plan for våren 2016

Tabellen under viser alle lag sine treningstider på Ratvika Stadion våren 2016.  En finner også hvilket felt de ulike lagene skal være på.

Spesielt mandag og torsdager er det fullt og det er viktig at en samarbeider på feltet. Det er ikke nok store mål til alle lagene på dette tidspunktet og det er derfor viktig at vi deler på disse fra gang til gang.

Med opptil 8 lag  og over 120 unger som trener samtidig er det også viktig at vi alle ser seg godt om når en avslutter treningen slik at en ikke går rett over området til andre lag.

Det er også viktig at spillere som ikke er på trening og spillere som skal spille kamp kl 18.30, respekterer treningstiden for lagene som trener. Treningstiden er til kl 18.15 når det er kamp. (18.00 når det er senior herre eller dame). Vi oppfordrer alle som avslutter sine treninger til å hjelpe med å gjøre klar til kampbaner!

Treningstider:

Felt beskrivelse: