Sakspapirer til årsmøte i Aksla IL

Vi viser til innkalling til årsmøte på www.aksla.org. Årsmøtet skal avholdes 28.3. kl 20.00 på Akslahuset. Saksliste med sakspapirer er vedlagt i pdf dokument.

Det er ordinære saker som skal behandles på årsmøtet. Saksliste med saksdokumenter  finnes i vedlagte pdf.