Lagsregnskap

Mal for lagsregnskap for 2017 er lagt ut for nedlasting

Det er lagt ut ny mal for lagsregnskap under Økonomi.

Se under Vedlegg til høyre på siden.

Regnskapet sendes til okonomi@aksla.org innen 21. februar 2018.