Innkalling til årsmøte i Aksla IL

Innkalling til årsmøte i Aksla IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Aksla IL.

Årsmøtet avholdes den 14 mars kl 18.00 på Akslahuset i Ratvika.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til handball@aksla.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.aksla.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med sportslig hilsen

styret i Aksla IL