Fotballforsikring 2020

Informasjon rundt forsikringsordningen 2020

Fotballforsikringen 2020 gjelder fra 1. mars 2020 og til og med 28. februar 2021. Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene. Gjensidige er forsikringsgiver når det gjelder Barneidrettsforsikring og klubbforsikringen.

Vi går ikke inn på forsikringsvilkårene, de finner dere vedlagt i denne artikkelen. Det som blir omtalt her er grunnforsikringen og den de aller fleste har. Det er mulig å bestille/kjøpe en utvidet forsikring som gir raskere behandling, dette kan dere eventuelt gjøre her.

Barneidrettsforsikring (0-12 år)
Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av idrettslaget/klubben.

Dette er en forsikring for medlemmene i idrettslaget og alle mellom 0-12 år og som er registrert i klubbens systemer, er dekket gjennom denne forsikringen. Det er derfor viktig at vi til en hver tid har oppdaterte medlemsregistre. Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring, herunder at lagleder/trenere for hvert lag har et ansvar for å holde oppdaterte medlemsregisteret gjennom hele sesongen.

Klubbforsikring (13-19 år)
Kravet for å være dekket av denne forsikringen er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av idrettslaget/klubben, krets eller forbund.

Dette er en betalende forsikring som klubber dekker, og alle mellom 13-19 år og som er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) er dekket gjennom denne forsikringen. Viktig at lagledere/trenere sørger for at dette er på plass.

Lagsforsikring (senior)
Kravet for å være dekket av denne forsikringen er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av idrettslaget/klubben, krets eller forbund.

Dette er en betalende forsikring som klubber dekker, for vår del gjelder dette herre- og damelaget. Forsikringen gjelder for de som er registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem (FIKS) i inneværende sesong. Viktig at lagledere/trenere sørger for at dette er på plass.

Spillere uten gyldig forsikring:
- Er ikke forsikret
- Er ikke spilleberettiget
- Har ikke tilgang til Skadetelefonen

Trenere, ledere og dommere
Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Hva gjør dere ved fotballskade?
- Utfør akutt skadebehandling
- Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
- Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakt/Alarmsentral 113
- Spiller registrerer skademelding her
- Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
- Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
- Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
- Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling

Skadeforebygging

Et strukturert oppvarmings program bør være en del av enhver treningsøkt og kamp. Dette reduserer skaderisikoen med opptil 50 %. Se www.skadefri.no, her finner dere ulike øvelser som forebygger skader og som kan brukes til oppvarming i forkant av treninger og kamp. Disse øvelsene finner dere også i appen Skadefri som er anbefalt at alle laster ned i App Store/Google Play.

Førstehjelpsskrin

Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp. Vi jobber med en rutine for dette.

For mer informasjon om forsikring klikk her.