Info om Corona-Virus

Her blir det lagt ut fortløpende informasjon fra Aksla IL om Corona-viruset

OPPDATERES!
Sist oppdatert 12.03.20 kl. 16.35

Fotball fritidsordning (FFO): Stenges inntil videre og følger skolen/SFO vedr oppstart.

Håndball: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning og inntil videre. Hatlane Idrettshall er foreløpig stengt inntil 1. mai.

Fotball: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. Norges Fotballforbund har uttalt at tidligst oppstart for breddeaktivitet er 1. mai.

Klubbkontoret: Ansatte vil være i jobb, noen med hjemmekontor. Det vil ikke være mulig å besøke klubbkontoret. Kommunikasjon til administrasjonen skjer per telefon og e-post.

Informasjon fra Aksla IL ang Corona viruset

Vi i Aksla IL vil forholde oss til pålegg og anbefalinger fra kommunale og statlige myndigheter, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund.
Vi skal prøve å videreformidle informasjon fortløpende, men forventer at alle følger med i media og tar forehåndsregler selv.

Aksla IL avlyser følgende arrangement av egen regi:
- Årsmøte 24. mars utsettes på ubestemt tid (Akslahuset)
- Kick-off i fotball som skulle vært arrangert 16. april (Ratvika Stadion)
- Kiwi-Cup i håndball som skulle vært arrangert 25. og 26. april (Hatlane Idrettshall)
- Klubbdommerkurs fotball som skulle vært arranger 25. mars (Akslahuset)


Når det gjelder andre arrangement og aktiviteter frem i tid så følger vi med og justerer fortløpende.

Aksla IL anbefaler alle foresatte å ta seg en prat med sine barn om situasjonen. Det er helt sikkert veldig mange som er redde og bekymret nå og som trenger å få vite hva som skjer.

Mvh
Styret og administrasjon i Aksla IL